Ανησυχία προκαλεί στην ηγεσία της Ινδικής αεροπορίας η υψηλή συχνότητα "αστοχιών" που παρουσιάζουν οι κινητήρες των Su-30MKI τα τελευταία δύο έτη. 

Αν και δεν δίνονται ακριβή στοιχεία... τα περιστατικά όπου αεροσκάφη του τύπου προσγειώθηκαν με τον ένα κινητήρα είναι ανησυχητικά πολλά.
Η διάρκεια έλεγχου του κινητήρα που διαρκεί συνήθως 4-5 ημέρες αλλά και τα προσωρινά μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος (όπως η περιοδική συντήρηση του κινητήρα Saturn AL-31FP που πλέον πραγματοποιείται στις 700 ώρες πτήσης αντί των 1000) έχουν επηρεάσει τη διαθεσιμότητα των αεροσκαφών.
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για την εξέλιξη αλλά και τον σχεδιασμό των εξοπλιστικών προγραμμάτων της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) έγιναν γνωστές. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Κλάδος προωθεί συστηματικά και μεθοδικά τα εξοπλιστικά προγράμματα που είναι αναγκαία για τη διατήρηση της υψηλής επιχειρησιακής ικανότητας και ετοιμότητάς του, στο παρόν αλλά και στο μέλλον. 

DSC01724

Oι καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στην υλοποίηση προγραμμάτων – υποπρογραμμάτων και οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις απειλούν με καθήλωση τύπους μαχητικών, αφορούν άλλες υπηρεσίες του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
H ΠΑ πάγια μελετά, σχεδιάζει και προβάλει τις επιχειρησιακές της απαιτήσεις, με σύνεση, ρεαλισμό, καθώς επίσης και με γνώμονα τη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος και τη διατήρηση των επιχειρησιακών της δυνατοτήτων, με σκοπό την προβολή της ως μια αξιόπιστη δύναμη αποτροπής, που θα μπορεί να εκπληρώνει την αποστολή της στο ακέραιο.

Σε ό,τι αφορά τα υποπρογράμματα της ΠΑ, ο Κλάδος έχει εδώ και ένα χρόνο περίπου ολοκληρώσει, τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Άρθρο 6 του Ν.3978/11 για 14 Υποπρογράμματα Συμβάσεων εν Συνεχεία Υποστήριξης (FOS) Αεροσκαφών, ραντάρ και λοιπών οπλικών Συστημάτων, καθώς επίσης και προμήθειας ανταλλακτικών, συμπεριλαμβανομένης της γνώμης της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Βουλής και της απόφασης του ΚΥΣΕΑ, όπου αυτό απαιτείται από το Νόμο. Έκτοτε όμως, αναμένει τις ενέργειες εκ μέρους των προϊσταμένων κλιμακίων και έχει ενημερώσει κατ’ επανάληψη για καθυστερήσεις, που εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων του Κλάδου αλλά και τις επιπτώσεις τους.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το υποπρόγραμμα των συγκροτημάτων πέδησης (heat sinks), η ΠΑ ολοκλήρωσε τις διαδικασίες, που αφορούν στην προμήθεια Heat Sinks για τα αεροσκάφη Mirage 2000 από τον Ιούλιο του 2013. Το συγκεκριμένο υποπρόγραμμα αφορά στην προμήθεια 144 τεμαχίων Heat Sinks για την κάλυψη των αναγκών των αεροσκαφών Mirage 2000 σε βάθος τετραετίας και ανέρχεται στο ποσό των 6,48 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στους Ειδικούς Όρους, οι οποίοι συντάσσονται σύμφωνα με τα άρθρα 33, 34, 35, 36 και 37 του Ν.3978/11 η ΠΑ ανταποκρινόμενη στις διευκρινιστικές οδηγίες του υπουργού Εθνικής Άμυνας, απάντησε τον Αύγουστο του 2013, προβάλλοντας τους σε μία σελίδα. Ακολούθως η αρμόδια επιτροπή της ΓΔΑΕΕ συνέταξε και προώθησε ειδικούς όρους που καταλάμβαναν έκταση 38 σελίδων! 

DSC01162

Λόγω των καθυστερήσεων που παρατηρήθηκαν και της κρισιμότητας στο εν λόγω υλικό, που οδηγούσε μαθηματικά σε μαζική καθήλωση των αεροσκαφών Mirage 2000, η ΠΑ προχώρησε στην εξεύρεση προσωρινής εναλλακτικής λύσης, στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας και εξασφάλισε τα αναγκαία υλικά για το 2014.

Τελικά, στην παρούσα φάση, τα αεροσκάφη Mirage 2000 δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα καθήλωσης από το εν λόγω υλικό, αλλά από άλλα, που έχουν συμπεριληφθεί έγκαιρα στην Τροποποίηση της Σύμβασης 26Γ/00 (Προμήθεια 10 αεροσκαφών Mirage 2000-5 Mk 2, αναβάθμιση 10 υπαρχόντων αεροσκαφών Mirage 2000 και Προμήθεια συναφών ειδών και Υπηρεσιών).

Επισημαίνεται, ότι η εν λόγω τροποποίηση διαθέτει επαρκή χρηματοδότηση 21 εκατ. ευρώ, που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες συντήρησης – υποστήριξης των αεροσκαφών Mirage 2000, μέχρι να ευοδώσει η FOS (Follow on Support) των εν λόγω μαχητικών, που έχει προωθηθεί από την ΠΑ και έχει ήδη εγκριθεί.

Τέλος, επί του θέματος, η ΠΑ αν και ολοκλήρωσε την πρόταση της, όσον αφορά στα υλικά και τις υπηρεσίες που επιθυμούσε να συμπεριληφθούν στην τροποποίηση 26Γ/00, από 11 Νοεμβρίου 2013, εντούτοις, ακόμη και σήμερα, αυτή δεν έχει υπογραφεί για λόγους που εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων της.


Εκσυγχρονισμός αεροσκαφών F-16 

Αναφορικά με το πρόγραμμα της αναβάθμισης των αεροσκαφών F-16 Fighting Falcon, η ΠΑ προχωρά στην επεξεργασία του θέματος, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες προβλέψεις του Νόμου 3978/11, έχοντας ξεκινήσει απ’ την αρχή συνεργασία με τις επίσημες αμερικανικές αρχές, έτσι ώστε το πακέτο της αναβάθμισης, που θα προωθηθεί για έγκριση:

    DSC01810

  • Να καλύπτει τις σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις, λαμβάνοντας υπόψιν τις εξελίξεις της τεχνολογίας και τον διαμορφούμενο συσχετισμό δυνάμεων, έτσι ώστε να αποκτήσει συγκριτικό επιχειρησιακό πλεονέκτημα.
  • Να είναι ρεαλιστικό, σύμφωνα με τις οικονομικές συνθήκες και να επιτυγχάνει τις όσο το δυνατό χαμηλότερες τιμές, που μπορεί να εξασφαλίσει ο ανταγωνισμός, για την διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.
  • Να περιλαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία, προβλέψεις και επιχειρήματα, που θα εξασφαλίσουν την έγκριση των προϊσταμένων κλιμακίων.
  • Να απαλείφει το ρίσκο της εφαρμογής της αναβάθμισης σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές.
  • Να συντομεύει τη διαδικασία και να μην υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις, γιατί το πρόγραμμα έχει ήδη καθυστερήσει επί πολλά έτη.

Με βάση πληροφορίες τα βασικά στοιχεία του RFI που εκδόθηκε είναι τα ακόλουθα:

α) Ζητούνται τεχνικά και οικονομικά στοιχεία για τον εκσυγχρονισμό του συνόλου των μαχητικών F-16 και όλων των εκδόσεων (Block 30, Block 50, Block 52+, Block 52+ Advanced) που επιχειρεί η Πολεμική Αεροπορία.

β) Ζητείται η υποβολή προτάσεων εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς την εγκατάσταση ραντάρ AESA για μέρος, μέρη ή και για το σύνολο του στόλου.

γ) Ζητείται η υποβολή προτάσεων για την αξιοποίηση των διαφόρων συστημάτων, υποσυστημάτων και συγκροτημάτων των μαχητικών που θα εκσυγχρονιστούν, σε μαχητικά παλαιότερων εκδόσεων, καθώς και η αγορά από τον υποψήφιο ανάδοχο όσων θα απομείνουν αδιάθετα.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και πάρα πολύ σημαντικό, καθότι αφορά τον κορμό του ελληνικού στόλου μαχητικών. Για κάθε κύριο ή μη σύστημα και υποσύστημα, διατίθενται πολλές επιλογές και κατά η συνέπεια η ΠΑ θα πρέπει αφού συγκεντρώσει και επικαιροποιήσει τις διατιθέμενες κατά περίπτωση επιλογές, να προχωρήσει στον καθορισμό της τελικής επιθυμητής διαμόρφωσης με κριτήρια επιχειρησιακά, οικονομικά, τεχνολογικά, βιομηχανικά και φυσικά μειώνοντας στο ελάχιστο το οποιοδήποτε τεχνολογικό ρίσκο


To "Super Bug" στα χέρια του δοκιμαστή χειριστή της Boeing... ίσως η θεαματικότερη επίδειξη του Farnborough 14.


Ενδιαφέρουσα μίνι-συνέντευξη του Erik Winberg, ανώτατου στελέχους της SAAB για το Erieye. Κρατάμε το Multirole-Multimission και τη συνεχή εξέλιξη της πλατφόρμα...

40 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το ιστορικό scramble που δόθηκε σε ένα ζευγάρι αεροσκαφών F-5Α της 337 ΜAH την 22α Ιουλίου του 1974... η εξέλιξη της αερομαχίας και το αποτέλεσμα της έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό το 2001 όταν ένας εκ των πρωταγωνιστών έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό Cockpit.

Σήμερα - έστω και με καθυστέρηση 40 χρόνων - η πολιτεία οφείλει να πράξει τα αυτονόητα, να αναγνωρίσει τις πράξεις όλων εκείνων που βρέθηκαν στη πρώτη γραμμή και να απονείμει τις ηθικές αμοιβές που αρμόζουν σε όσους στάθηκαν απέναντι στο τούρκο εισβολέα.

(C) K. Καββαδίας
υγ. στον ιστότοπο της ΠΑ αναφέρεται "Το Αναμνηστικό Μετάλλιο Επιχειρήσεων Κύπρου" γνωρίζει κανείς αν έχει απονεμηθεί στα πληρώματα των Noratlas που συμμετείχαν στην επιχείρηση ''ΝΙΚΗ'' ;Γάλλοι σε πολύ χαμηλές πτήσεις...


Στις 30.11.01 πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή αναστολής λειτουργίας της 340 ΜΒ  με συμμετοχή προσωπικού της 115 ΠΜ, της ηγεσίας της Π.Α καθώς και αποστράτων αξιωματικών που υπηρέτησαν στην μοίρα. Ιδιαίτερη εντύπωση στους προσκεκλημένους, έκανε το ειδικά για την περίπτωση βαμμένο επετειακό Α-7Η, με τα χρώματα της Ελληνικής Σημαίας και της 340 ΜΒ. Τα αεροσκάφη της 340 ΜΒ καθώς και μέρος του προσωπικού της ενσωματώθηκαν στην 345 ΜΒ ενώ η Μοίρα θα επαναλειτούργησει περίπου ένα χρόνο αργότερα για να παραλάβει τα τότε νέα F-16 Block 52+.AFW '13


Army Aviation Longbow Demo

Army Aviation Longbow Demo

Army Aviation Longbow Demo

DSC00257

DSC00389
Corsairs Over Athens

Σύμφωνα με το Onalert, οι Κουρσάροι θα πούν το τελευταία αντίο στη παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Στην στρατιωτική παρέλαση προβλέπεται η συμμετοχή της 336ΜΒ "Όλυμπος" με  4 αεροσκάφη Corsair II (πιθανότατα 3+1) ενώ ένα από αυτά θα διατηρηθεί για λίγες ακόμα ήμερες σε πτητική κατάσταση. Αυτός είναι ο μέχρι στιγμής σχεδιασμός του ΓΕΑ, αν και η επίσημη τελετή απόσυρσης προβλέπεται να έχει γίνει λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 17 Οκτωβρίου όπως αναγραφόταν σχετικά σε αφίσα που παρουσιάσθηκε στο RIAT. 

Να σημειώσουμε ότι αντίστοιχη διαδικασία ακολουθήθηκε και για τα Γαλλικά Mirage F1, τα οποία αποσύρθηκαν επίσημα στις 13 Ιουνίου αλλά το μεγάλο αντίο το "είπαν" με την συμμετοχή τους στην παρέλαση στα Ηλύσια Πεδία.


Tης Chasse Embarquee που συχνά πυκνά μας τροφοδοτεί με βίντεο.


Τη Πέμπτη 17 Ιουλίου ένα ελικόπτερο Dauphin 2 του Πυροσβεστικού Σώματος της Noτίου Κορέας συνετρίβη σε αστική περιοχή. Το ελικόπτερο, για άγνωστο λόγο έχασε ύψος και τελικά καρφώθηκε πάνω σε μια πολυκατοικία της περιοχής. Από την πτώση έχασε τη ζωή του το πενταμελές πλήρωμα.(πηγή)

Την Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014, πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία των νέων Ανθυποσμηναγών της Σχολής Ικάρων, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι.


Συνολικά ορκίστηκαν εκατόν τριάντα Ανθυποσμηναγοί από τους οποίους οι εκατόν επτά από την Ελλάδα, εννέα από την Κύπρο, τρεις από την Ιορδανία, ένας από τη Συρία, πέντε από τη Λιβύη, ένας από το Μαυροβούνιο, τρεις από τη Νιγηρία και ένας από τη Ζιμπάμπουε.

avial2's orkomosia album on Photobucket
Mε επιτυχία ολοκληρώθηκε τη Τετάρτη η διεθνής Άσκηση Έρευνας-Διάσωσης "CYPUSA-01/14". Η άσκηση διεξήχθη από τις 11:00 π.μ. μέχρι τις 2:30 μ.μ., σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κύπρου - Λιβάνου εντός της περιοχής ευθύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη συμμετοχή Αεροναυτικών δυνάμεων της Κύπρου και του Αμερικανικού Ναυτικού. 

(C) Mod.Gov.Cy
 
(C) Mod.Gov.Cy


 
Τον πλήρη συντονισμό και τον επιχειρησιακό έλεγχο των Α/Ν Μέσων που έλαβαν μέρος στην άσκηση, είχε το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) Λάρνακας, σε συνεργασία με τη Διοίκηση Task Force-65, του 6ου Στόλου του Ναυτικού των ΗΠΑ.

Κύριος σκοπός της άσκησης είναι η προαγωγή του επιπέδου εκπαίδευσης και η περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των δυνάμεων των συμμετεχόντων κρατών, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος αντίδρασης και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος Ε-Δ σε περιπτώσεις σοβαρών ατυχημάτων σε εμπορικά ή επιβατηγά πλοία που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και σε συναφείς ανθρωπιστικές επιχειρήσεις.

Το σενάριο της άσκησης αφορούσε σε «Ναυτικό Ατύχημα στην Ανοιχτή Θάλασσα». Το Εθνικό Σχέδιο Ε-Δ «ΝΕΑΡΧΟΣ» τέθηκε σε εφαρμογή από το ΚΣΕΔ Λάρνακας για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Συγκεκριμένα, οι ασκήσεις Ε-Δ περιλάμβαναν εντοπισμό και διάσωση «ναυαγών» (απεικόνιση από ανδρείκελα), αεροδιακομιδή τραυματία - ασθενή (MEDEVAC Οperations), καθώς και εκπαιδευτικές προσνηώσεις Ελικοπτέρων Ε-Δ στο ελικοδρόμιο του Πλοίου του Ναυτικού των ΗΠΑ.


H Raytheon κέρδισε συμβόλαιο ύψους 5,7 εκατ. $ από την Alenia για την πιστοποίηση όπλων επι των  ΑΦΝΣ ATR-72-600 ASW. Στο πλαίσιο του προγράμματος Meltem III, τα αεροσκάφη του TDK (Turk Deniz Kuvvetleri) θα αποκτήσουν την ικανότητα να μεταφερουν και να βάλλουν τορπίλες ΜΚ 54 και MK 46. Οι εργασίες πιστοποίησης ολοκληρωθούν σε 31 μήνες.

Πηγή


@ irna.ir

Ιρανικό F-4 Phantom II συνετρίβη στα προάστια της περιοχής Bakhtegan στο νοτιο-δυτικό Ιράν. Τοπικός αξιωματούχος δήλωσε ότι τα αεροσκάφος μόλις είχε απογειωθεί από την βάση Shiraz. Δυστυχώς  είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια και των δύο πιλότων του.Boeing 777 της Malaisia Airlines, που εκτελούσε πτήση από το Αμστερνταμ προς την Κουάλα Λουμπούρ, συνετρίβη λίγα χιλιόμετρα πριν τα σύνορα με τη Ρωσία. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, νεκροί είναι οι 300 επιβαίνοντες.

Την είδηση μετέδωσε αρχικά το ρωσικό πρακτορείο Interfax και λίγη ώρα αργότερα επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων, Αντόν Γκερασένκο. Ο Γκερασένκο διευκρίνησε ότι το αεροσκάφος κατέπεσε κοντά στο Ντόνετσκ, προπύργιο των φιλορώσων αυτονομιστών και κατηγόρησε τους αντάρτες ότι κατέρριψαν το Boeing με πύραυλο εδάφους-αέρος. Ωστόσο οι εκπρόσωποι της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ» απέκλεισαν οποιαδήποτε εμπλοκή των αυτονομιστών στο τραγικό συμβάν, σημειώνοντας ότι οι δυνάμεις αυτοάμυνας δεν διαθέτουν τέτοιου είδους στρατιωτικό εξοπλισμό.


Με αφορμή το 100ο μας Quiz, δίνουμε την ευκαιρία στους αναγνώστες του ιστολόγιου να κερδίσουν το Επετειακό Λεύκωμα της 341 Μοίρας.
Μπείτε εδώ και πατήστε Like

Για να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό αρκεί να κάνετε Like στο παρακάτω σύνδεσμο. Τα στοιχεία του νικητή και του 1ου επιλαχόντα θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 24 Ιουλίου. Για την επιλογή τους θα χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή Woobox.

Το εκατοστό μας Quiz από την ακριτική Αλεξανδρούπολη και πάλι. Αν μπορείτε να αναγνωρίσετε το αεροπλάνο της φωτογραφίας απαντήστε στα σχόλια του Blog μέχρι την Κυριακή το βράδυ...

Με αφορμή το 100ο quiz σας δίνουμε τη δυνατότητα να κερδίσετε το Επετειακό Λεύκωμα για τα 60 χρόνια της 341 Μοίρας. 
 
Από την Τετάρτη 9 έως και τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014, η Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) συμμετείχε στη διεθνή στρατιωτική έκθεση "Royal International Air Tattoo 2014", η οποία έλαβε χώρα στο αεροδρόμιο Fairford της Μεγάλης Βρετανίας, με δύο αεροσκάφη A-7E και επτά άτομα προσωπικό (3 Ιπτάμενοι και 4 Τεχνικοί) της 336 Μοίρας.


Τα αεροσκάφη της ΠΑ αποτέλεσαν πόλο έλξης για τους επισκέπτες της έκθεσης, με αποτέλεσμα την κατάκτηση δύο βραβείων. Συγκεκριμένα, επιτροπή κριτών έδωσε στο επετειακό αεροσκάφος "Όλυμπος" την πρώτη θέση στον διαγωνισμό "Concours d'Elegance" και το βραβείο "Overall Winners", ενώ οι οργανωτές τους απένειμαν το βραβείο "Best Livery".


Στο διαγωνισμό των πληρωμάτων (Crew Competition), το προσωπικό της 336Μ κατέλαβε την πρώτη θέση στη σκοποβολή επί κινούμενου στόχου και στην κωπηλασία, καθώς και την τρίτη θέση στην επιβίωση.

Πηγή

Εναέριες φωτογραφίες των Κουρσάρων από το Skyvan του APC υπάρχουν εδώ.
Και πάλι στον άερα βρέθηκε το "2509", τρία χρόνια μετά την άφιξη του στις εγκαταστάσεις της Eurocopter España. Το Super Puma είχε πετάξει τo 2011 ως το Αλπαθέτε, για να υποβληθεί στη προβλεπόμενη από το κατασκευαστή 12ετή συντήρηση γιατί εδώ δεν μπορούσαμε να συντηρήσουμε τα ελικόπτερα (βλέπε το άρθρο του Ανδρέα Κούτρα).
Το πολύτιμο εναέριο μέσο για την Έρευνα και Διάσωση, μέχρι πρόσφατα βρισκόταν στην Ισπανία ''λυμένο'' με τις σχετικές εργασίες να έχουν σταματήσει καθ' υπόδειξιν της NAMSA.
 
030714 002r
To "2509" πραγματοποιεί δοκιμές στο έδαφος (C) Pablo Rada
Στις φωτογραφίες που μας έστειλε ο φίλος μας ο Pablo Rada, βλέπουμε το "2509" το οποίο στις αρχές του μήνα πραγματοποίησε "ground run" για να ακολουθήσει στις 8 Ιουλίου η πρώτη δοκιμαστική πτήση...

080714 004r
(C) Pablo Rada

080714 016r
(C) Pablo Rada


Ισπανικό CL-415, χαρακτηριστική η απουσία των διακριτικών της EJE (C) INAER

Με πολιτικό νηολόγιο πετά το CL-415 που παρέλαβε το υπουργείο Γεωργίας και Περιβάλλοντος το περασμένο Νοέμβρη. Το αεροσκάφος αν και αρχικά είχε φορέσει τα διακριτικά της EJE (Ejercito De l'Aire) και πετούσε με την 43 Gruppo πλέον επιχειρεί με πλήρωμα της ιδιωτικής εταιρίας INAER η οποία έχει επίσης αναλάβει και την συντήρηση του.H ιστορία της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου δεν είναι τόσο διαδεδομένη στο ευρύ κοινό, σε σχέση με την αντίστοιχη ιστορία του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού. Η ιστορία όμως των εκατοντάδων Ελληνικής καταγωγής πιλότων, στις τάξεις των συμμαχικών αεροποριών, όπως της USAAF και της RAF παραμένει ουσιαστικά άγνωστη, πέραν ελαχιστότατων εξαιρέσεων. Το βιβλίο "Έλληνες Σε Ξένα Cockpit" για πρώτη φορά στην Ελληνική βιβλιογραφία παρουσιάζει τη δράση δέκα πιλότων που τίμησαν όχι μόνο την πατρίδα στην οποία γεννήθηκαν αλλά και την πατρίδα των προγόνων τους, έχοντας πλήρη συνείδηση της Ελληνικότητας της καταγωγής τους. Οι συγγραφείς φιλοδοξούν ότι ο συγκεκριμένος τόμος είναι μόνο η αρχή, προκειμένου όλοι αυτοί οι ήρωες να καταγραφούν και να λάβουν τη θέση που τους αξίζει στη σύγχρονη Ελληνική ιστορία. Ευχή τους είναι, η ζωή και η δράση τους να εμπνεύσουν τις επόμενες γενεές και ειδικότερα τους νυν και μελλοντικούς Έλληνες πιλότους της Πολεμικής μας Αεροπορίας.